BUSINESS ACADEMY

T: +420 724 256 055 | M: info@systemika-nlp.cz

Centrum Systemiky NLP Neuro-lingvistické programování - Certifikované studium
Koučování, systemické přístupy, Ericksonský přístup - hypnóza a sugesce
ITA Neuro-Linguistic Programming Certified member

Business Academy / Lumina

Lumina Team

V návaznosti na Lumina Spark, která staví na silných stránkách jednotlivců v týmu, využívá Lumina Team různorodosti, kterou můžeme mezi členy týmu pozorovat. Metoda je navržena tak, aby pomohla zlepšit komunikaci a porozumění a pomohla tak vytvořit platformu pro zvýšení výkonu týmu. Každý jednotlivec v týmu má svou vlastní identitu. Přístup Lumina Team je navržen tak, že staví právě na rozmanitosti, kterou můžeme pozorovat mezi členy týmu, a pohlíží na ni jako na silnou stránku, nikoli jako na překážku. Členové týmu mají možnost vidět sebe i ostatní, pochopit rozdíly a rozvíjet strategie pro zlepšení komunikace a výkonu. Za pomocí interaktivních procesů týmy také přicházejí na to, jak spolupracovat, když jde vše hladce, a jak pracovat, pokud se naopak cítí pod tlakem. Pochopení, že jsou členové týmu a týmy obecně mnohdy přetěžovány a že na ně jsou na pracovišti kladeny velké nároky, může pomoci snížit výskyt konfliktů a posílit spolupráci.

Proč si vybrat Lumina Team?

Pochopíte, jaký je tým, jehož jste součástí:

 • Portrét Lumina Team vám přesně ukáže, kým ve vašem týmu jste
 • Nastíníme vám rozdělení osobnostních typů v týmu
 • Na první pohled uvidíte silné stránky a vlastnosti, stejně jako potenciální slepá místa
 • Vynořující se vzorce odhalují jak silné stránky, tak i možnosti rozvoje v rámci týmu

Ověříte si, zda je vaše komunikace v rámci týmu efektivní:

 • Lumina Team nabízí příležitost procvičit si způsoby vědomé komunikace v rámci týmu
 • Poskytne vám vhled do alternativních způsobů, jak prosadit svou myšlenku, aby byla týmem lépe přijata a mohla vyvolat efektivní změnu

Podpoříte harmonii v týmu a rozvoj skupiny:

 • Klíč k vytvoření soudržného týmu spočívá v opravdovém porozumění jednotlivcům, jejich motivacím a komunikačním stylům, které upřednostňují

Naučíte se, co dělat, když tým nefunguje:

 • Porozumění hlubším významům může pomoci odhalit, proč se tým nechová soudržně a nepostupuje k naplnění společných cílů
 • Lumina Team odhaluje zásadní aspekty, které tvoří základ nedostatečného výkonu, a umožňuje tak týmu spoluvytvářet řešení

Pozitivně ovlivníte tým:

 • Znáte-li sebe a svůj tým, můžete snáze určit adekvátní rozsah intervencí, které se rozhodnete použít. Lumina Team vám pomůže a provede vás těmito rozhodnutími.

Máte zájem o Lumina Team?

Zaujal vás nástroj Lumina Team?

Kontaktujte nás na email: valenzova@systemika-nlp.cz

Další nástroje Lumina Learning

Lumina Leader

Lidé mohou být formálně nazýváni lídry, a přesto nemusí vykazovat žádné atributy vedení a vůdcovských schopností. Vůdcovství je procesem, který musí vycházet zevnitř. Lumina Leader vám umožní konkrétním způsobem zhodnotit své schopnosti a silné stránky a ukáže vám, jak je zapojujete ve svém osobním stylu vedení. Každý má svůj vlastní jedinečný styl vedení, ale může přijít situace, kdy je třeba tento styl přizpůsobit, aby vyhovoval podmínkám. Lumina Leader je navržen tak, aby rozvíjel vedení vaších lidí a organizace prostřednictvím individuálního a týmového koučování, aby zvýraznil Vaše vůdčí silné stránky a pomohl tak vašemu sebevědomí růst. Mnoho firem na trhu dnes patří mezi odborníky v oblasti managementu a dovedou velmi dobře reagovat na požadavky stále se vyvíjející podnikatelské sféry. Ale co v případě, když je manažer týmu, oddělení nebo celé organizace vynikajícím odborníkem, ale postrádá schopnosti v oblasti vedení? V krátkodobém horizontu mohou být dopady pouze marginální, ale s postupem času mohou být důsledky až zničující. Jako účastník v programu Lumina Leader se dozvíte, kterou z domén vedení uplatňujete a jaké vůdčí kvality definují váš osobní styl. Koučování s jedním z členů našeho týmu vám pomůže identifikovat oblasti pro osobní růst i růst v oblasti vůdčích dovedností a umožní vám stát se uvědomělejším / vědomějším lídrem ve vaší společnosti.

Proč si vybrat Lumina Leader?

Lumina Leader poskytuje pragmatický přístup:

 • K novým a neznámým zkušenostem
 • Ke komunikačním selháním
 • K inspirování ostatních, aby přijali společnou vizi
 • K udržení zapojení zaměstnanců a zaměření jejich pozornosti
 • K úspěšné koordinaci a rozdělování úkolů
 • K řešení konfliktů
 • K vedení prostřednictvím příkladu

Prostřednictvím zkušenosti vám Lumina Leader umožní:

 • Získat příležitost k prozkoumání vaší schopnosti vypořádat se situacemi, s nimiž jste v minulosti zápasili
 • Získat povědomí a svých osobních preferencích a stylu vedení na vědomé úrovni
 • Naučit se, jak přizpůsobit svůj styl vedení různým situacím
 • Rozvíjet cíle pro budoucnost a podle svých představ vývoje vůdčích dovedností

Lumina Leader se snadno přizpůsobí jedinečné kultuře vaší společnosti:

 • Přístup je uzpůsoben tak, aby přesně vyhovoval potřebám vaší firmy
 • Systém byl vyvinut s cílem zohlednit váš model vedení
 • Lumina umí nabídnout produkty, které jsou v souladu s filozofií vaší organizace a s vaším přístupem k zákazníkům

Máte zájem o Lumina Leader?

Zaujal vás nástroj Lumina Leader?

Kontaktujte nás na email: valenzova@systemika-nlp.cz

Další nástroje Lumina Learning

Zaregistrujte se včas a získejte zajímavé slevy až 15% Jsme jediná certfikovaná autorita ITANLP
v Česku a na Slovensku.

Modelování pomocí Deep Trance Identification